Maklumat Penulis!

WhatsApp Image 2018-01-06 at 5.53.50 PM

Disediakan oleh: Siti Afiqah binti Mohd zain

Nombor Matrik: 1411562

Disediakan Untuk : Dr. Rosseni Din

Mengambil mata pelajaran:

BMCO 4105 ( Komunikasi Pengantaraan Komputer )

BMCO 3105 ( Media Digital dan Komunikasi )

Halaman web ini mengandungi refleksi untuk mata pelajaran Komunikasi Pengantaraan Komputer dan Media Digital dan Komunikasi

UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA CAWANGAN PAGOH